GUNASINGAM A/L RAMASINGAM VS MBF FINANCE BHD

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM KEBANKRAPAN NO. D1-29-6366-1992 ANTARA PER: GUNASINGAM A/L RAMASINGAM – PENGHUTANG PENGHAKIMAN DAN EX PARTE: MBF FINANCE BERHAD – PEMUITANG PENGHAKIMAN ALASAN PENGHAKIMAN Lampiran 109 ialah permohonan Penghutang Penghakiman (JD) untuk perintah-perintah seperti yang berikut ( saya petik perkataan sebenar yang digunakan oleh JD): i. Beri […]

More Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *